בשמת אבן-זהר: עבודות

Basmat Even-Zohar: Papers

 

 

 

– לקבלת הטקסט, נא להקיש על הסימן [*]

– לקריאת טקסטים בפורמאט PDF יש להוריד את תוכנת Acrobat Reader מהאתר http://www.adobe.com.

 

בעברית

 

עבודות מחקר

 

1. [*] אבן-זהר, בשמת 1999. יצירת המערכת של ספרות הילדים בתהליך בנייתה של התרבות העברית בארץ-ישראל.

2. [*] אבן-זהר, בשמת 2001. "תקופת ההתחלה של המצאת התרבות העברית החדשה 1880–1905". הרצאה בקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 2001.

3. [*] אבן-זהר, בשמת 2010. "שיתוף הילדים ביוזמה העברית בשנים 1880–1905". בתוך:  ילדים בראש המחנה: ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית [= "דור לדור", כרך ל"ו], יעל דר, טל קוגמן, יהודית שטיימן עורכות. תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב ומכון מופ"ת, עמ' 39–69.

 

מאמרים שונים

 

1. [*] אבן-זהר, בשמת 1995. "אחרית דבר". בתוך "הגמד" לפר לאגרקויסט. תרגום בשמת אבן-זהר. תל-אביב: שוקן, עמ' 221–236.

2. [*] לגדל ילדים בלי חיתולים (2003)  [בפורמאט PDF]

 

בשפות אחרות

  1. [*] Even-Zohar, Basmat 1999. The Construction of Children's Literature within the Creation of Hebrew Culture in Eretz-Israel (PhD dissertation(
  1. [*] Even-Zohar, Basmat 1999. “Entrada do Modelo do 'Hebreu Novo' na Literatura Hebraica”.
  1. [*] Even-Zohar, Basmat 1992. "Translation Policy in Hebrew Childrens-Literature: the Case of Astrid Lindgren." Poetics Today 13 (1), pp. 231-245.

 

Description: Description: Description: website statistics by Statcounter