"אהבת האם": מיתוס או ביולוגיה?

ד"ר בשמת אבן-זהר

סמסטר ב' תשס"ג

 

 

עבודת הסיום בקורס

 

 

בסיום הקורס אין בחינה אלא "עבודה". את העבודות הסופיות יש להגיש אך ורק למזכירות הב"א הכללי.

תאריך ההגשה האחרון: 10.8.2003, בשעה 13:00.

 

להלן שתי שאלות, מתוכן תבחרו אחת. את התשובה תכתבו בצורת חיבור מנוסח ומנומק, שהיקפו עד שלושה עמודים (= לא יותר משלושה עמודים, לא כולל עמוד הביבליוגרפיה ועמוד השער).

 

מי שיגיש את העבודה עד תאריך 12.6.2003 בבוקר (אפשר לשלוח לי בדואל) – יזכה לטיפול של "טיוטה". כלומר, אם יש צורך, אעיר ואתקן ואחזיר לסטודנט/ית לצורך תיקונים והגשה סופית.

 

בעבודה יש להקפיד על ניסוח ועל הוכחות לפי החומר.

חובה להגיש מודפס.

 

 

השאלות

להלן שתי שאלות. מתוכן יש לענות על אחת השאלות בלבד:

 

שאלה 1

מה הקשר בין הצרכים הביולוגיים של התינוק (הצרכים המולדים שלו, שהתפתחו במהלך האבולוציה) – לבין "אהבת האם"?

דונו בשאלה בשני חלקים:

-          בחלק הראשון תתארו מתוך השוואה את דעתם של באדנטר בספרה "...וגם אהבה" (פריט 1 ברשימת הקריאה בקורס) ובולבי בספרו

  Attachment and Loss (פריט 9 ברשימת הקריאה בקורס) בסוגייה זו, כפי שאפשר להוכיח מתוך ספריהם. בססו כל טענה על הספר (שם המחבר/ת ומספר העמוד).

-          בחלק השני תביעו את דעתכם. גם בחלק זה יש לבסס את הטענות על החומר, אבל אפשר להשתמש בכל טקסט שקראתם בקורס.

 

שאלה 2

מה הקשר בין הצרכים הביולוגיים של התינוק (הצרכים המולדים שלו, שהתפתחו במהלך האבולוציה) – לבין "אהבת האם"?

דונו בשאלה בשני חלקים:

-          בחלק הראשון תתארו מתוך השוואה את דעתם של באדנטר בספרה "...וגם אהבה" (פריט 1 ברשימת הקריאה בקורס) וסמול בספרה

  Our Babies, Ourselves (פריט 10 ברשימת הקריאה בקורס) בסוגייה זו, כפי שאפשר להוכיח מתוך ספריהם. בססו כל טענה על הספר (שם המחברת ומספר העמוד).

-          בחלק השני תביעו את דעתכם. גם בחלק זה יש לבסס את הטענות על החומר, אבל אפשר להשתמש בכל טקסט שקראתם בקורס.

 

על שער העבודה יש לרשום את הפרטים הבאים:

שם הקורס: "אהבת האם": מיתוס או ביולוגיה?

שם המרצה: בשמת אבן-זהר

סמסטר הלימוד: סמסטר ב' תשס"ג

שם התלמיד

ת"ז

תאריך ההגשה

טלפונים של התלמיד

דואל של התלמיד (אם יש)

 

ברשימה הביבליוגרפית יש לרשום:

את מראה המקום המלא של הטקסטים שהזכרתם או ציטטתם מהם בעבודתכם.

יש לרשום את הטקסטים לפי הדוגמא שניתנה ברשימת הקריאה של הקורס.

אין לציין טקסטים שלא התייחסתם אליהם בעבודתכם.

 

 

הדרכה מפורטת לביצוע העבודה:

1.       כן, כפי ששמתם לב, השאלה זהה. רק הטקסטים המדעיים שונים.

 

2.       חשוב לציין, שבספרים אין תשובה פשוטה לשאלה, מכיוון שאף אחד מהמחברים לא הציג אותה. כדי לדעת מה עמדתם בנושא, צריך להסיק את דעתם מתוך מה שהם כן כותבים. צריך לחפש מה הם בדקו, מה אפשר ללמוד מכך, מה הם חושבים על אהבת האם, מה הם חושבים על צרכי התינוקות, לאילו צרכים הם התייחסו ועוד.

 

3.       מעכשיו ועד סוף הסמסטר נעסוק בנושא השאלה בשיעורים, בכל מיני צורות ומכל מיני זויות. הדיון בשיעור יהיה חשוב במיוחד, מכיוון שקשה להתמודד לבד עם חיפוש התשובה בספרים. כאמור, אין היא מופיעה בהם באופן פשוט, אלא יש להסיק אותה מהדיון שלהם במה שעניין אותם.

 

4.       מומלץ לסמן במספר או באות כל טענה שלכם, כבר כשאתם כותבים את הטיוטה לעבודה, כדי לעקוב אחרי מספר הטענות ולבדוק אם הוכחתם כל אחת, ואם אין חפיפה או חזרה בין טענות שונות.

 

5.       מומלץ להתחיל את התשובה ב: "הקשר בין הצרכים הביולוגיים של התינוק לבין אהבת האם הוא..."

 

6.       דוגמאות למשפטים שיעזרו לכם למקד את הדיון שלכם בשאלה, בכל השאלה, ורק בשאלה (השתמשתי בשמה של באדנטר רק לצורך הדוגמא):

"לפי באדנטר, הצרכים של התינוק הם...

הסקתי שאלה לדעתה הצרכים של התינוק לפי...

לפי באדנטר, אהבת האם היא...

מסקנתי היא, שהעמדה המובעת בספרה לגבי הקשר בין הצרכים הביולוגיים של תינוקות לבין אהבת האם היא...

את ההוכחות למסקנתי מצאתי בטענותיה ש.... בעמ' .... וש.... בעמ' ....

 

7.       כשמתארים מתוך השוואה, הכוונה היא שלגבי כל תשובה שמצאתם בספר אחד לגבי השאלה, עליכם לגלות גם אם השני חושב אותו הדבר, או הפוך, או סתם שונה, או בכלל לא מתייחס לאותו נושא. למשל, אילו הייתי מבקשת להשוות בין באדנטר לבין בולבי לגבי המתת ילדים בחברה המערבית כדרך לתיכנון ילודה, היה לכם בהחלט מה לכתוב לי לגבי דעתה של באדנטר בנושא, אבל לגבי בולבי בפריט מס' 9 הייתם אומרים לי שהוא לא עסק כלל בנושא בפרקים שהתבקשתם לקרוא בקורס.