"אהבת האם": מיתוס או ביולוגיה?

ד"ר בשמת אבן-זהר

סמסטר ב' תשס"ג (פברואר-יוני 2003)

יום ראשון, 12-10, גילמן 362 א

Basmat Even-Zohar: “Mother Love”: Myth or Biology?

basmat@post.tau.ac.il

 

הקורס יוצא מדיונו של פיליפ אריאס ב"מושג הילד", ומדיונה של אליזבת באדנטר במושג "אהבת האם", שנלמדו במסגרת המבוא לספרות ילדים. לצד הדיון ב"אהבת האם" כמושג היסטורי בתרבות ייבחנו גם גישות מדעיות אחרות, בעיקר פסיכולוגיות, רפואיות, אנתרופולוגיות וביולוגיות (ג'ון בולבי, מרדית סמול, ג'ין לידלוף) וייבדקו גם הגישות "בתוך התרבות" (ד"ר ספוק, פנלופי ליץ').

 

לתוכנית הקורס: היכנסו כאן

 

חובות התלמידים בקורס:

1.      לקרוא את החומר שברשימת הקריאה בקורס (פירוט להלן).

2.      נוכחות בשיעורים לפי כללי הפקולטה.

3.      להגיש במהלך הסמסטר 4 מתוך 7 תרגילים קצרים (כחצי עמוד) על הספרים שברשימת הקריאה. לתרגילים היכנסו כאן

4.      לכתוב עבודה בסיום הקורס. העבודה תוגש למזכירות החוג לב"א כללי.
השאלות יפורסמו במהלך הסמסטר. לעבודת הסיום היכנסו כאן

 

 

רשימת הקריאה בקורס:

(טקסטים הנגישים אלקטרונית מסומנים ב-[*]. יש להקיש על הסימן [*] כדי לקבל את הטקסט)

(בגלל זכויות יוצרים, הכניסה לאתר הטקסטים מוגבלת על-ידי שם משתמש וסיסמה, שאותם יש לקבל מהמרצה)

 

1.     באדינטר, אליזבת 1985. ...וגם אהבה: תולדותיה של אהבת-האם מן המאה ה-17 ועד המאה ה-20. מצרפתית: אביטל ענבר (תל-אביב: ספרית מעריב).

2.     באולבי, ג'ון 1957.[*] הפרוד מן האם בגיל רך והשפעתו על התפתחות הילד (ירושלים: מוסד סאלד למען הילד והנוער).

3.     לידלוף, ג'ין 1997. עקרון הרצף: לגדל ילדים מאושרים תרגום: אורית כהנא (תל-אביב: אלטרנטיבות).

4.     ליץ', פנלופה 1997 (או מהדורה חדשה). התינוק והילד: מדריך להורים עברית: עפרה יוגב (ירושלים: כתר). בתדפיס.

5.     למפרט, עדה 1994. האבולוציה של האהבה (האוניברסיטה המשודרת, הוצאת משרד הביטחון).

6.     ספוק, ד"ר בנימין [1960]. הטיפול בתינוק ובילד. עברית: רינה קלינוב (סוכנות סטימצקי בע"מ). בתדפיס.

7.     שביט, זהר, בהשתתפות בשמת אבן-זהר 1996. מעשה ילדות: מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה).

8.     Aries, Philippe 1962. Centuries of Childhood (London: Jonathan Cape).

9.     Bowlby, John 1969. Attachment and Loss (London: Hogarth Press).

10. Small, Meredith F. 1998. Our Babies, Ourselves (New-York: Anchor Books).

 

פנייה אל המרצה:

אפשר לדבר עם המרצה בדרכים הבאות:

1.      לפני או אחרי השיעור.

2.      בדואר אלקטרוני, בעברית (באותיות עבריות או לטיניות), או בקובץ וורד (לא באנגלית) - - אל: basmat@post.tau.ac.il

 

 

קישורים לאתרים רלבנטיים:

אתר "עקרון הרצף" באנגלית

אתר "הורות מקרבת" באנגלית

אתר ההנקה של טד גריינר, ממנסחי אמנת אינוצ'נטי (אנגלית ושפות אחרות, תמונות יפות, הרבה קישורים)

האתר של ליגת לה לצ'ה הבינלאומית באנגלית

אתר ליגת לה לצ'ה הישראלית, בעברית

אתר כתב-העת "באופן טבעי" בעברית

מאמר קצר על ההתקשרות, באנגלית  (Attachment)

ביקורת על ספרה של עדה למפרט